DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA, PULA

  • Pino Budicin 23, 52100 Pula, Hrvatska
  • Uprava: Vidikovac 7, 52100 Pula, Hrvatska
  • radno vrijeme Uprave od 7 do 15, telefonsko naručivanje od 9:30 do 13:00

Loretta Morosin, ravnateljica
  • predškolski: 052 223 594
  • uprava: 052 222 358, 052 223 594
  • školski: 052 394 667, 052 394 668
  • fax: 052 223 594
e-mail adresa: info.dczr@gmail.com