Poštovani roditelji/skrbnici – korisnika usluga, u ovoj izvanrednoj situaciji u kojoj se svi borimo protiv širenja koronavirusa, briga, anksioznost, tuga i strah su uobičajene emocije koje se mogu odraziti i na našu djecu, stoga je bitno iz ove situacije u kojoj se svi nalazimo izvuči ono najbolje. Svjesni teške situacije za roditelje/skrbnike – korisnika usluga u doba kada zbog širenja epidemije koronavirusa Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula ne radi, odlučili smo našim korisnicima ponuditi podršku i savjetodavni rad putem elektroničkih medija (mobilne komunikacije, elektroničke pošte, video poziva). Savjetodavni rad s roditeljima temelji se na partnerskom odnosu, razvijanju i održavanju odnosa poštovanja i podrškeRead More →