ODSJEK ZA MEDICINSKU I PSIHOSOCIJALNU REHABILITACIJU

Odsjek za medicinsku i psihosocijalnu rehabilitaciju pruža slijedeće usluge:

- rana intervencija

- procjena, praćenje i poticanje motornog razvoja

- neurorazvojna terapija

- terapija senzorne integracije

- dijagnostička opservacija i timska procjena djece predškolske dobi

- edukacijska rehabilitacija

- logopedski tretman

- rad s roditeljima

- psihološko savjetovanje roditelja

- praćenje djece od strane psihologa

- specijalističko praćenje od strane liječnika pedijatra i fizijatra, vanjskih suradnika

RAZVOJ djeteta ima svoje zakonitosti. Možemo ga pratiti i na njega utjecati. Očekivane teškoće mogu se otkloniti ili ublažiti. 

Naš STRUČNI TIM (pedijatar, fizijatar, fizioterapeuti, edukacijski rehabilitator, logoped, psiholog... i roditelj – partner) zna na vrijeme prepoznati teškoće u razvoju djeteta i može ponuditi svoje dugogodišnje iskustvo, znanje i pomoć.

I obitelji je potrebna podrška i pomoć kako bi, nakon suočavanja sa spoznajom o postojanju teškoća kod njihovog djeteta, što brže prebrodili emocionalnu krizu te se aktivno uključili u re/habilitaciju svog djeteta.