ODJEL ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI, MLADEŽ I ODRASLE

ŠKOLSKI ODSJEK se djeli na na dvije skupine: ODSJEK ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI S UTJECAJNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU i ODSJEK ZA PSIHOSOCIJALNU PODRŠKU DJECI ŠKOLSKE DOBI INTEGRIRANE U REDOVAN SUSTAV.

usluge pružane u okviru ŠKOLSKOG ODSJEKA:

 • procjene psihomotoričkih sposobnosti
 • pomoći u učenju
 • edukacije i podrške roditeljima
 • pomoći pri uključivanju u redovne škole
 • mobilnog tima za pomoć i edukaciju pri osnovnim i srednjim školama
 • individualnog tretmana edukacijskog rehabilitatora
 • logopedskog tretmana
 • psihosocijalne rehabilitacije
 • odgojno-obrazovnog programa po posebnom programu
 • interesno-kreativnih aktivnosti
 • fizikalne terapije po Bobath konceptu
 • nadzora fizijatra
 • zdravstvene njege

ODSJEK ZA MLADEŽ I ODRASLE OSOBE pruža slijedeće usluge:

 • dijagnostike i opservacije
 • rehabilitacijskih postupaka
 • programa s ciljem razvoja socijalizacije i adaptivnih vještina
 • skupnog i individualnog rada s psihologom
 • edukacije i podrške roditeljima ili starateljima
 • radne terapije
 • fizikalne terapije po Bobath metodi
 • nadzora fizijatra
 • zdravstvene njege