Odluka o izboru kandidata

Na temelju članka 30. Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula (Ur.br. 341-01-6/15, od 01.12.2014), članka 6. i 7. Pravilnika o radu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula (Ur.br. 855-04-10/15 od 20.11.2015) dana 18. ožujka 2019. g. ravnateljica Centra donosi: