Provedba pete radionice – Reci mi kako si – podrška odgajatelju u Dječjem vrtiću Petar Pan VodnjanKao i obično ciklus radionica zatvaramo sa petom temom Reci mi kako si – podrška odgajatelju.