Na temelju Odluke ravnateljice o rashodu i prodaji službenog vozila od 15.ožujka 2019.g. i odluke o smanjenju početne cijene prodaje službenog vozila od dana 09. travnja 2019.g. Povjerenstvo za provođenje postupaka prodaje službenog vozila objavljuje ponovljeni: Oglas o prodaji službenog vozilaRead More →

Na temelju članka 30. Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula (Ur.br. 341-01-6/15, od 01.12.2014), članka 6. i 7. Pravilnika o radu Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula (Ur.br. 855-04-10/15 od 20.11.2015) dana 18. ožujka 2019. g. ravnateljica Centra donosi: Odluka o izboru kandidataRead More →

Na temelju odluke ravnateljice o rashodu i prodaji službenog vozila od 15.03.2019. Povjerenstvo za provođenje postupka službenog vozila objavljuje: Odluka o prodaji sluzbenog vozilaRead More →

Temeljem članka 6. Pravilnika o radu Dnevnog centra za rehabilitaciju  i članka 11. Pravilnika o unutarnjem ustroju  i sistematizaciji poslova ravnateljica Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula  objavljuje: NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA VOZAČ-PRATITELJ m/ž  NATJEČAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA EDUKATOR REHABILITATOR m/žRead More →

Od listopada do prosinca 2018. u našem se Centru provodio program radionica za roditelje “Rastimo zajedno plus”. Radionice su nastale pod okriljem UNICEF-a, a namijenjene su roditeljima djece s teškoćama u razvoju. Ciklus od jedanaest radionica provodio je posebno educirani voditeljski tim: psiholog Marinela Pincan Šimić, odgajatelj Vesna Banković i edukacijski rehabilitator Draga Kuzmanović. Na radionicama su roditelji imali priliku s ostalim roditeljima i voditeljicama razmjenjivati svoja iskustva, upoznavati bolje sebe i dolaziti do nekih novih ideja i načina življenja vlastitog roditeljstva s dodatnim opterećenjima pod kojima žive.Read More →

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda predstavio se izložbom radova mladeži i odraslih osoba naslovljenom “Ribe, ribari i ribarski gradovi” u Galeriji Cvajner. Izložba je humanitarnog karaktera, bit će tu postavljena do 23. prosinca, a s prihodom od prodanih radova kupit će se slikarski pribor za ove likovnjake, čija je mentorica bila Vesna Šuput. Hena Adrović donosi rad “Morsko pristanište, pineta, vesele ribice i barkice”, a kako je rekla Gorka Ostojić Cvajner “u prvom planu su vesele ribice, u drugom i trećem barkice otvorenih i punih jedara, a u četvrtom jednako radosne kućice u kvartovskim skupinama s pripadajućim stablima i u petom najplavije nebo bez ijednogRead More →