DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA, PULA

 • Pino Budicin 23, 52100 Pula, Hrvatska
 • Sjedište Vidikovac 7, 52100 Pula, Hrvatska
 • radno vrijeme Uprave od 7 do 15, telefonsko naručivanje od 9:30 do 13:00

Loretta Morosin, ravnateljica
 • predškolski: 052 454-844
 • uprava: 052 223 594
 • školski: 052 394 667

  • Stan: 350 322

  • fax: 052 223 594
  e-mail adresa: info.dczr@gmail.com