AKTI CENTRA

 

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2020. GODINU

FINANCIJSKO IZVJEŠĆE ZA 2019. GODINU

PRISTUP INFORMACIJAMA

 

JAVNA NABAVA

JEDNOSTAVNA NABAVA -USLUGE VANJSKOG STRUČNJAKA ZA UPRAVLJANJE I PROVEDBU PROJEKTA

 

JEDNOSTAVNA NABAVA – NABAVA NOVOG OSOBNOG VOZILA ZA POTREBE PROVEDBE PROJEKTNIH AKTIVNOSTI