ODSJEK ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI S UTJECAJNIM TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

U našem centru djeluje posebna odgojno-obrazovna i rehabilitacijska skupina za djecu sa višestrukim teškoćama u razvoju koja se zbog složenosti svog zdravstvenog stanja školuju u našoj Ustanovi prema posebnog programu. Edukacijsko-rehabilitacijski program ostvaruje se svakodnevno prema tjednom rasporedu sa ciljem smanjenja posljedica primarne dijagnoze, ali i mogućih sekundarno nastalih teškoća, na najmanju moguću mjeru. Magistra edukacijske rehabilitacije provodi obrazovne i rehabilitacijske programe te pruža stručnu podršku roditeljima. U realizaciji programskih sadržaja provodi se integracija odgojno- obrazovnih i rehabilitacijskih cjelina uz individualizaciju sadržaja prema potrebama i mogućnostima pojedinog djeteta. Uz redovni plan i program djeca u radu koriste instrumente asistivne tehnologije kao potporu primarnom programu ali i kroz individualne tretmane.U radu skupine sudjeluje stručni tim koji zajednički surađuje na dobrobit djece. Fizikalnu terapiju provodi neurorazvojni terapeut po Bobath konceptu u svrhu redukcije smanjenja patoloških obrazaca te održavanje postojećeg stanja posture korisnika. Psiholog, kao neizostavni dio stručnog tima, provodi psihoterapiju djece korisnika kao i savjetovanje roditelja. Programe zdravstvene njege provode medicinske sestre.