PROCJENA

Naši stručnjaci korisnicima nude procjenu kojom se definiraju različita patološka stanja koja vode do dijagnoze. Procjena se sastoji od anamneze, pregleda i opservacije uz brojne dijagnostičke metode koje direktno ovise o stanju djeteta. Glavni nam je cilj prepoznati teškoću što ranije sa najvećom mogućom pouzdanošću kako bi djeci i njihovim obiteljima mogli pružiti najbolju moguću odgovarajuću stručnu pomoć. Međusobni dijalog roditelja i stručnjaka naš je imperativ. Procjenu donose stručnjaci različitog profila na timskoj bazi. U našem Centru se odmah po uočavanju razvojnih odstupanja traži najbolji mogući način podrške djetetu i njegovoj obitelji. Utvrđuju se ciljevi, planira se re/habilitacija uz savjetovanje i edukaciju roditelja, te se implementacijom različitih terapijskih postupaka pokušava detektirane poteškoće svesti na najmanju moguću mjeru.