Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda, Pula javna je ustanova socijalne skrbi koja od 2000 godine djeluje kao Dnevni centar za rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba s teškoćama u razvoju.

Ustanova kroz svoja dva odjela i šest odsjeka korisnicima s područja cijele Istarske županije pruža usluge dijagnostike, rane intervencije, rehabilitacije, odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi, psihosocijalne podrške, uključivanje u redovan sustav odgoja i obrazovanja te poludnevni smještaj. Primatelji usluga u našem Centru su djeca rane i predškolske dobi koja odstupaju u neuoromotornom i psihomotornom razvoju, učenici s neuromotornim odstupanjima, djeca školske dobi s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju te mladež i odrasle osobe s motoričkim i utjecajnim smetnjama.

Korisnike u rastu i razvoju prate stručni timovi Centra, a čine ih edukacijski rehabilitatori, logopedi, psiholozi, fizioterapeuti, radni instruktor, odgajatelji, medicinske sestre, vanjski stručni suradnici i roditelji kao partneri.

Uz suradnju s lokalnom zajednicom i institucijama, ovakav model rada s korisnicima pruža podršku obitelji, skraćuje roditeljima lutanje u pronalaženju stručne pomoći te pomaže inkluziju u širu društvenu zajednicu.