Sjedište: Vidikovac 7, 52100 Pula / Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 / Telefonsko naručivanje: 9:30 – 13:00
052 223 594
info@dczr-veruda.hr

Stručna procjena razvoja

Created with Sketch.

Stručna procjena razvoja djeteta odnosi se na sustavan proces prikupljanja, analiziranja i tumačenja informacija o djetetovom fizičkom, emocionalnom, socijalnom i kognitivnom razvoju. Ova usluga u našem Centru provodi tim stručnjaka, uključujući psihologa, logopeda, rehabilitatora i fizioterapeuta.

Cilj stručne procjene razvoja djeteta je identificirati eventualne poteškoće ili odstupanja u razvoju te pružiti preporuke za daljnje korake. Na temelju rezultata procjene, stručnjaci mogu razviti individualizirane planove intervencije i podrške kako bi pomogli djetetu u prevladavanju izazova i ostvarivanju optimalnog razvoja. Ova usluga podupire roditelje pružajući im informacije, savjetovanje i edukaciju kako bi bolje razumjeli potrebe djeteta i pridonijeli njegovom uspješnom razvoju.

Stručnu procjenu razvoja djeteta provodimo kroz:

  1. Razgovor s roditeljima: Stručnjaci provode intervjue s roditeljima/skrbnicima kako bi prikupili informacije o povijesti razvoja djeteta, obiteljskom okruženju i eventualnim zabrinutostima ili promjenama u ponašanju djeteta. Uz popratnu dokumentaciju koju roditelji donesu, ukoliko je potrebno, djeca i roditelji/skrbnici upućuju se drugim stručnjacima ili ustanovama.
  2. Testiranje i procjena sposobnosti: Koriste se standardizirani testovi kako bi se procijenile kognitivne, jezične, motoričke ili emocionalne sposobnosti djeteta.
  3. Prikaz konkretnih sadržaja: Roditeljima/skrbnicima prikaz zadataka i aktivnosti koji prate kronološku dob djeteta kroz odgojno-obrazovna područja ( vodič za procjenu i praćenje napretka djeteta) te pružanje informacija o različitim metodama rada.