KABINET ZA ASISTIVNU TEHNOLOGIJU

U Centru djeluje Kabinet za asisitivnu tehnologiju u kojem se provodi dijagnostika , valutacija uz pomoć instrumenata, izrađuju planovi i programi rehabilitacije koja se realizira uz pomoć visoko sofisticiranih uređaja.

ŠTO JE ASISTIVNA TEHNOLOGIJA ?

Asistivna tehnologija ( AT ) je rehabilitacijski smjer u kojem osobe s posebnim potrebama koriste tehnologiju u svakodnevnom životu kako bi mogli komunicirati te raditi sve one radnje koje su im bez ove potpomognute tehnologije posve nedostižne. Odnosi se na jednostavno pomagalo, cijeli sustav instrumenata ili software koji ima za cilj povećati,održati ili unaprijediti funkcionalne sposobnosti osobe s posebnim potrebama.

ZAŠTO UĆI U AVANTURU SA ASISTIVNOM TEHNOLOGIJOM?

Promičemo AT jer je to točka u kojoj tehnologija nadomješta onu kariku koja osobi nedostaje zbog narušenog zdravlja ili stanja . Instrument zamjenjuje kognitivnu i/ili fizičku funkciju te omogućuje osobi da izvodi sve one aktivnosti svakodnevnog života koje zbog svog oštećenja nisu u mogućnosti činiti ili to čine otežano. Osobe bez mogućnosti govora napokon mogu komunicirati a potpuno nepokretni mogu s lakoćom upravljati domom u kojem žive. Svi koji imaju poteškoća u komuniciranju, čitanju , pisanju, pamćenju, učenju, vizualnom ili slušnom percipiranju, kretanju etc. mogu se okoristiti benefitom tehnologije.

Rehabilitacijom suportivnog karaktera direktno utječemo na prevenciju pogoršanja postojećeg stanja. Rezultat se očituje u podizanju kvalitete života, samopouzdanju, produktivnosti te u boljoj integraciji u društvu.


AUGMENTATIVNA I ALTERNATIVNA KOMUNIKACIJA ( AAC ) u našem Centru

AAC je područje specijalne i kliničke prakse koje predviđa komunikacijske opcije i intervencije za osobe koje imaju veće teškoće u govoru. Svaka osoba bez obzira na njene teškoće ima fundamentalno pravo na komunikaciju. Nažalost, mnoge osobe zbog svojeg oštećenja ne mogu povjeriti svoju komunikaciju vlastitom tijelu ( glas,gestikulacija,ekspresija lica te cjelokupni govor tijela) te bivaju pogrešno interpretirane. Život u takvoj prisilnoj tišini pogoduje depresiji i frustraciji te ne dozvoljava razvoj preostalih sposobnosti. Naš kabinet ima za cilj pomoći djeci s teškoćama da komunicirajući postanu pravi protagonisti vlastitog života. Posebnim pristupom smanjujemo, zadržavamo, nadomještamo datu nesposobnost bilo da je ona privremenog ili trajnog karaktera.

Program rehabilitacije putem asistivne tehnologije provodi Ines Delzotto, mag.rehab.educ.