Asistivna tehnologija (AT) podrazumijeva uporabu različitih pomagala koja nadoknađuju neku određenu vještinu koju korisnik ne može samostalno izvoditi (npr. govor, čitanje, pisanje, obrada slušnih i vizualnih informacija, korištenje računala, upravljanje kućanskim uređajima i okolinom u kojoj živi, briga o sebi pri hranjenju, oblačenju i higijeni i slično).

AT se dijeli na nekoliko subspecijalističkih područja kao što su: augmentativna i alternativna komunikacija, domotika,  pristup računalu, instrumentarij za teškoće u učenju i kogniciju, instrumentarij za čitanje, pisanje i računanje, instrumentarij za senzorička oštećenja, prilagodba radnog mjesta, mobilnost, pozicioniranje, proteze i ortoze, pomagala za samostalnost u svakodnevnom životu te pomagala za slobodno vrijeme i rekreaciju.

Potrebno je imati na umu da se termin AT ne odnosi samo na tehnologiju već na cijeli spektar metoda podučavanja pri korištenju instrumentarija.

Uz pomoć instrumenata koji mogu biti potpuno netehnološka rješenja pa sve do visokosofisticiranih opcija pokretanih umjetnom inteligencijom korisniku se pruža podrška u vidu nadoknade nepostojećih/narušenih vještina (npr. potpuno nepokretna osoba može upravljati okolinom zjenicom oka, osoba  koja ne govori može komunicirati kroz komunikator ili pisati dahom iz nosnice itd.).

 

Kako izgleda proces?

Na samom početku potrebno je učiniti adekvatnu procjenu potreba za AT gdje se utvrđuje točan instrument te metoda podučavanja na pravu mjeru korisnika. Zatim se pristupa treningu koji se izvodi prema planu i programu koji se izrađuje za svakog korisnika ponaosob. Pritom jako pazimo da pružimo i potrebno savjetovanje te edukaciju obitelji te drugim stručnjacima koji rade sa korisnikom. Svaki roditelj prolazi kroz individualnu edukaciju o rukovanju instrumentom i načinima primjene u svakodnevnom životu.

Kako izgleda procjena?

Procjena je višekratnog karaktera te vrlo složena što znači da će korisnik morati dolaziti u nekoliko navrata. Terapeut utvrđuje potrebu za pomagalom, pomno ocjenjuje vještine korisnika te analizira samu okolinu u kojoj korisnik živi i radi/obrazuje se. Nakon analize prikupljenih podataka određuje se instrument koji na pravu mjeru odgovara korisniku te se odabire najadekvatnija metoda podučavanja i uvjeti treninga. Na procjenu upućuju stručnjaci edukacijsko-rehabilitacijskog profila, pedijatri te ostali stručnjaci koji rade s korisnikom po preporuci u nalazu.

Kako izgleda trening?

Nakon učinjene procjene korisnik se upućuje na rehabilitaciju putem AT gdje se trijažom utvrđuju uvjeti implementacije instrumentarija. Treninzi se provode individualno u specijaliziranom kabinetu koji je opremljen visokosofisticiranim instrumentarijem koji ima za cilj usvajanje zadanih vještina u kontroliranim uvjetima.

O nama…

Kabinet za asistivnu tehnologiju (KAT) pionirski je laboratorij takvog tipa u RH. Naš AT tim čine dvije magistre edukacijske rehabilitacije (Ines Delzotto i Alba Čop) sa posebnom stručnom formacijom sa područja asistivne tehnologije. AT tim usko surađuje sa preostalim članovima stručnog tima u svakodnevnom radu. Iza nas je dugogodišnje stjecanje iskustva u svakodnevnoj praksi te suradnja međunarodnih razmjera na razvoju asistivne tehnologije u Hrvatskoj i svijetu gdje je kabinet stvorio prepoznatljiv identitet.

Edukacije

Kako bi pružili podršku korisniku u procesu implementacije AT nužno je pružiti i podršku njegovoj obitelji, kao i odgajateljima u vrtiću, učiteljima, stručnim suradnicima i sl. Stoga KAT veliku pozornost pridaje savjetovanju i edukaciji okoline u kojoj korisnik živi. Također, podrška kroz edukaciju pruža se i ostalim ustanovama u RH kroz cikluse predavanja i radionica te mentoriranje novonastalih kabineta za asistivnu tehnologiju.

Najčešće postavljana pitanja

Hoće li uporaba komunikatora usporiti razvoj govora moga djeteta?

Zasigurno neće! Brojne studije dokazuju da uporaba komunikatora ne zaustavlja i ne usporava razvoj govora, već upravo suprotno. Ukoliko postoje predispozicije za razvoj oralnog govora, uz komunikator će se brže doći do cilja. U neke djece govor zbog dijagnoze možda nikada neće biti usvojen ili neće biti funkcionalan, ali će zato dijete moći komunicirati sa svojom okolinom na ravnopravan način.

Na priloženom linku možete pronaći istraživanja kao dokaz navedenom.

https://depts.washington.edu/isei/iyc/romski_18_3.pdf

https://pubs.asha.org/doi/10.1044/1092-4388(2006/021)

 

Kada će moje dijete „progovoriti“ uz pomoć komunikatora?

Ne postoje točni predkazatelji jer implementacija ovisi o mnogobrojnim faktorima. Brzina usvajanja simbola zbroj je sposobnosti korisnika, ali ponajviše podrške okoline, odnosno obitelji koja ono što je naučeno u kabinetu treba provoditi kod kuće dosljedno i bez iznimki. Suradnja terapeuta i obitelji ima ključnu ulogu. Istraživanje kolegice Jane Korsten pokazuje kako je dijete tipičnog razvoja do svojeg 18. mjeseca života izloženo ukupno 4380 sati govora i jezika. Kako bi naši korisnici augmentativne komunikacije stekli iste uvjete uz terapiju jednom tjedno po 30 minuta, bilo bi im potrebno ukupno 84 godina. Istraživanje nema za cilj obeshrabriti korisnika i njegovu obitelj, već isključivo potaknuti okolinu da što češće i što više modeliraju augmentativnu komunikaciju.

Tko pokriva troškove opreme?

Oprema asistivne tehnologije još uvijek nije prepoznata u sustavu HZZO-a stoga troškove snosi obitelj korisnika. Naš tim svakodnevno radi na podizanju svijesti o ostvarivanju prava na instrumentarij po uzoru na zemlje Europe, SAD-a i Australije gdje postoje fondovi za financiranje.

Brošura AT kabinet