ODJEL ZA DJECU ŠKOLSKE DOBI, MLADEŽ I ODRASLE

U okviru odjela za djecu školske dobi, mladež i odrasle osobe djeluje:

  1. a) Stručna cjelina – Psihosocijalna podrška za djecu školske dobi integriranu u redovni sustav

 

Usluga psihosocijalne podrške i uključivanje u redovan sustav odgoja i obrazovanja

Psihosocijalna podrška je socijalna usluga koja podrazumijeva rehabilitaciju, sa ciljem poticanja razvoja kognitivnih, funkcionalnih, komunikacijskih ili socijalnih vještina korisnika.

Pomoć pri uključivanju djeteta s teškoćama u razvoju ili mlađe punoljetne osobe s invaliditetom u programe redovitih predškolskih ili školskih ustanova (integracija) je socijalna usluga koja se pruža odgajateljima, učiteljima i nastavnicima u predškolskim i školskim ustanovama.

Korisnici ove stručne cjeline su učenici redovitih osnovnih  škola koji se školuju po redovitom programu uz individualizirane postupke ili redovitom programu uz prilagodbu sadržaja i individualizirane postupke. Krajem školske godine nadležnim Centrima za socijalnu skrb poslani su izvještaji za svakog korisnika sa prijedlogom usluga za ovu školsku godinu. Nakon provedenih procjena djece (upućene od strane Malog stručnog tima) koja su do sada koristila uslugu rane intervencije u našoj ustanovi, a za koju je utvrđeno da je potrebna podrška, roditelji su upućeni da se jave u nadležni Centar kako bi njihova djeca ostvarila pravo na psihosocijalnu uslugu i uključivanje u redovan sustav. Za svakog pojedinog korisnika, pruža se  usluga temeljem Rješenja nadležnog Centra za socijalnu skrb, a prema rasporedu koji se  usklađuje sa školskim rasporedima i obavezama učenika, poštujući koliko je to u najvećoj mjeri moguće opterećenost učenika i udaljenost naše ustanove od mjesta školovanja.

  1. b) Stučna cjelina – Poludnevni boravak za djecu i mladež od 7. do 21. godine života s motoričkim i utjecajnim teškoćama
  2. c) Stručna cjelina – Poludnevni boravak za odrasle osobe starije od 21 godine života s tjelesnim oštećenjem

Korisnici Stručnih cjelina – Poludnevni boravak za djecu s morotičkim i utjecajnim teškoćama i odrasle osobe s tjelesnim oštećenjem razlikuju se po dobi, spolu, stupnju motoričkih teškoća i intelektualnih sposobnosti.

Osim navedenih teškoća,  prisutna su i oštećenja vida, vizualne percepcije, smetnje govora, emocionalne teškoće i epilepsija.

Zbog specifičnih potreba i sposobnosti naših korisnika rad je prilagođen njihovim mogućnostima i potrebama. Budući se radi o skupini koja zbog motoričkih i/ ili intelektualnih poteškoća neće biti u mogućnosti u potpunosti se osposobiti za samostalan život ili rad, težnja je da se korisnici u najvećoj mogućoj mjeri osposobe za samostalno obavljanje dnevnih zadaća i aktivnosti te brizi o sebi. Za svakog se korisnika izrađuju individualizirani programi rehabilitacije koji se provode u našoj ustanovi.