Sjedište: Vidikovac 7, 52100 Pula / Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 / Telefonsko naručivanje: 9:30 – 13:00
052 223 594
info@dczr-veruda.hr

Naš tim

Created with Sketch.

Loretta Morosin

Ravnateljica

Doris Mancini Flego

Voditeljica Odjela za djecu rane i predškolske dobi

Sanja Paić

Voditeljica Odjela za djecu školske dobi, mladež i odrasle osobe

Katarina Jovanović

logoped

Romanita Marčeta Dujmović

logoped

Marinela Pincan Šimić

psiholog

Ljiljana Buršić

fizioterapeut

Marina Koroman

fizioterapeut

Vesna Banković

odgajateljica

Suzana Pepić

odgajateljica

Manuela Afrić Balek

rehabilitator

Ines Delzotto

rehabilitator

Marija Sertić Nađ

rehabilitator

Kristina Aleksić

logoped

Petra Plastić

rehabilitator

Suzana Dragobratović

logoped

Ana Mihovilović

rehabilitator

Matea Peruško

psiholog

Ana Jurićić

rehabilitator

Neli Jakovčević Metz

logoped

Ana Ožbolt

logoped

Tanita Perčić

psiholog

Đana Arsenijević

rehabilitator

Luana Kosanović

rehabilitator

Mia Šimić

psiholog

Anja Dermit

fizioterapeut

Vesna Šuput

radni instruktor

Martina Vojnić

radni instruktor

Stela Mikerević

logoped

Hana Fajtović

rehabilitator