DNEVNI CENTAR ZA REHABILITACIJU VERUDA DANAS SLAVI DVA DESETLJEĆA RADA Sve je više djece s poremećajem socijalne komunikacije i autizmom

U posljednje vrijeme sve je više djece s neurorazvojnim odstupanjima, poput poremećaja pozornosti s hiperaktivnošću. Nešto je manje djece koja se upućuju u kasnijoj dobi, s motoričkim poteškoćama i cerebralnom paralizom 

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda danas slavi dva desetljeća postojanja. Tu će veliku obljetnicu svečano obilježiti dvodnevnim simpozijem koji počinje danas u hotelu Pula, na kojem će ugledni stručnjaci govoriti o problemima djece i odraslih s teškoćama u razvoju, njihovoj rehabilitaciji i uključivanju u društvo.

(više u Glasu Istre)