Sjedište: Vidikovac 7, 52100 Pula / Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 / Telefonsko naručivanje: 9:30 – 13:00
052 223 594
info@dczr-veruda.hr

OBAVIJEST ZA roditelji/skrbnike – korisnike usluga

Created with Sketch.

Poštovani roditelji/skrbnici – korisnika usluga,

u ovoj izvanrednoj situaciji u kojoj se svi borimo protiv širenja koronavirusa, briga, anksioznost, tuga i strah su uobičajene emocije koje se mogu odraziti i na našu djecu, stoga je bitno iz ove situacije u kojoj se svi nalazimo izvuči ono najbolje.

Svjesni teške situacije za roditelje/skrbnike – korisnika usluga u doba kada zbog širenja epidemije koronavirusa Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula ne radi, odlučili smo našim korisnicima ponuditi podršku i savjetodavni rad putem elektroničkih medija (mobilne komunikacije, elektroničke pošte, video poziva).

Savjetodavni rad s roditeljima temelji se na partnerskom odnosu, razvijanju i održavanju odnosa poštovanja i podrške u njihovoj roditeljskoj ulozi, komunikaciji i razmjeni informacija (vezanih za psihofizičko stanje djeteta, dijagnostičko – terapijske postupke, odgojno – obrazovni rad); kroz individualne razgovore s roditeljima o temama iz područja socijalne skrbi, zdravstvene zaštite, njege, i sl. (prilagođavajući se njihovim potrebama i interesima).

                Slijedom navedenog, stručni radnici Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula svakog radnog dana (od ponedjeljka do petka) biti će na usluzi roditeljima/skrbnicima – korisnika usluga u vremenskom trajanju od 1,30 sati dnevno.

                Planirani period pružanja podrške i savjetodavnog rada za djecu vrtićke dobi je u jutarnjim satima u terminu od 10,00 do 11,30 sati, a za djecu školske dobi, mladež i odrasle osobe u poslijepodnevnim satima u terminu od 12,30 do 14,00 sati.

                Molimo sve roditelje/skrbnike – korisnika usluga da radi dogovora oko termina pružanja on – line podrške i savjetovanja kontaktiraju stručnog radnika/-e  Centra kod kojeg/-ih je korisnik uključen u rad.

S poštovanjem,

  Dnevni centar za rehabilitaciju

                 Veruda – Pula

Loretta Morosin, mag.rehab.educ.