Odluka o imenovanju koordinatora za zaštitu od epidemije bolesti COVID-19