Sjedište: Vidikovac 7, 52100 Pula / Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 / Telefonsko naručivanje: 9:30 – 13:00
052 223 594
info@dczr-veruda.hr

Natječaj za edukatora rehabilitatora i psihologa, rad na neodređeno, puno radno vrijeme

Created with Sketch.