Sjedište: Vidikovac 7, 52100 Pula / Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 / Telefonsko naručivanje: 9:30 – 13:00
052 223 594
info@dczr-veruda.hr

U sklopu EU projekta “Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju – Zajedno rastimo sigurnije” 16. i 17. lipnja Simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu

Created with Sketch.

Dnevni Centar za rehabilitaciju Veruda – Pula u sklopu europskog projekta “Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju – Zajedno rastimo sigurnije” 16. i 17. lipnja 2023. godine u hotelu Neptun na Brijunima organizira treći županijski simpozij o ranoj intervenciji u djetinjstvu pod nazivom “Obitelj i dijete s teškoćama u razvoju u ubrzanom društvu – idemo li u korak s promjenama?”

Organiziranjem Trećeg simpozija o ranoj intervenciji u djetinjstvu doprinosi se ostvarenju cilja pružanja podrške procesu deinstitucionalizacije i podizanja svijesti javnosti o važnosti socijalne sigurnosti djece s teškoćama u razvoju na načina da se senzibilizira javnost o važnosti uključivanja pripadnika ciljanih skupina u život zajednice te dovodi do promjene stavova javnosti o statusu ranjivih skupina kao punopravnih članova društva.

Promicanje prava ranjivih skupina rezultirat će osim uključivanja u život zajednice, optimalnim rastom i razvojem djeteta u skladu s njegovim potrebama  i interesima.

Grad Pula partner je Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda – Pula na projektu „Rana podrška i rehabilitacija djeci s razvojnim rizicima i teškoćama u razvoju – Zajedno rastimo sigurnije“ koji, u iznosu od 246.612,29 eura, u cijelosti financira Europski socijalni fond (ESF), kroz Integrirana teritorijalna ulaganja za Urbano područje Pula.

Program