Sjedište: Vidikovac 7, 52100 Pula / Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 / Telefonsko naručivanje: 9:30 – 13:00
052 223 594
info@dczr-veruda.hr

Utjecaj motoričko – senzoričkih poticaja na proces učenja i usvajanja novih pojmova u okruženju djeteta

Created with Sketch.