Posljednjom radionicom iz ciklusa u Dječjem vrtiću Balončić – ˝Reci mi kako si – podrška odgajatelju˝ odgajatelji su osviješteni o važnosti brige o sebi i vlastitom mentalnom zdravlju kako bi mogli pružiti stvarnu podršku djetetu i roditelju djeteta s TUR. Kako je grupa bila manja od uobičajenog, bio je užitak imati dovoljno vremena posvetiti se raznim brigama koje more odgajatelje. Cilj radionice bio je povezivanje, osnaživanje i razvijanje psihološke otpornosti odgajatelja koji rade s djecom s teškoćama u razvoju.Read More →

Povjerenje, otvorenost, tolerancija, razmjena informacija neke su od karakteristika kvalitetnog partnerskog odnosa odgajatelja i roditelja. U Dječjem vrtiću Balončić ovog se tjedna raspravljalo o tome kako dostići ove ideale dobrog i kvalitetnog odnosa s roditeljima. Koje su specifičnosti roditelja djece s TUR, kako naši stavovi i uvjerenja oblikuju partnerstvo s roditeljima te na koje sve načine verbalno i neverbalno komuniciramo s ˝neobičnim partnerima˝ – roditeljima s kojima provodimo jako malo zajedničkog vremena, a s kojima dijelimo važne zajedničke ciljeve o dobrobiti djeteta s TUR.Read More →

˝Krug prijateljstva – socijalizacija djeteta s TUR˝ treća je radionica u ciklusu radionica za odgajatelje. U Dječjem vrtiću Balončić odgajatelji su pokazali interes za brojna pitanja povezana s ovom temom – kako i na koji način graditi socijalizaciju djeteta s TUR, kako uključiti dijete u različite aktivnosti, kako reagirati na različita ponašanja i interese djece s TUR u cilju poticanja socijalizacije, kako s roditeljima razgovarati o teškoćama u socijalizaciji i brojna druga pitanja. Cilj radionice bio je podučiti odgajatelje u prepoznavanju teškoća socijalizacije i osnaživanje u primjeni praktičnih vještina socijalizacije djeteta s TUR.Read More →

U Dječjem vrtiću Balončić ovog su tjedna održane prva radionica ˝Svijet djeteta s teškoćama u razvoju – poznajemo li ga dovoljno?˝ i druga radionica ˝Povjerenje, sigurnost i empatija kao temelji odnosa odgajatelj-dijete˝. U odnosu na ranije veće grupe odgajatelja na koje smo navikli u Savičenti smo se družili u manjoj grupi , ali ne u manje toploj i ugodnoj atmosferi. Radionice su imale za cilj upoznavanje odgajatelja sa unutarnjim svijetom i percepcijom djeteta s teškoćama te  ukazivanje na važnost uspostave kvalitetnog odnosa s djetetom kao baze za daljnji razvoj djeteta. Read More →