Sjedište: Vidikovac 7, 52100 Pula / Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 / Telefonsko naručivanje: 9:30 – 13:00
052 223 594
info@dczr-veruda.hr

Kratka povijest

Created with Sketch.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula je javna ustanova koja od 2000. godine djeluje kao dnevni centar za rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba s teškoćama u razvoju 1. Ova ustanova pruža usluge kroz svakodnevne i povremene programe, a korisnici su djeca rane i predškolske dobi koja odstupaju u neuromotornom i psihomotornom razvoju, djeca školske dobi sa minimalnim neurološkim odstupanjima i motoričkim teškoćama u razvoju te odrasle osobe s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju. Također obuhvaćena su djeca rane i predškolske dobi s oštećenjem vida i sluha te djeca sa dodatnim senzornim oštećenjima. Višestruke teškoće uključuju motoričke, kognitivne, komunikacijske te teškoće senzoričke integracije.

Socijalne usluge Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula pružaju se kroz svakodnevne i povremene programe. Usluge koje Dnevni centar svakodnevno pruža svojim korisnicima, grupirane su na osnovne programske sadržaje te specifične edukacijsko- (re)habilitacijske postupke. Time se programi diferenciraju s obzirom na specifičnosti potreba djece kod kojih se različite vrste poteškoća javljaju izolirano ili udruženo: poteškoće u komunikaciji i govoru, motoričke poteškoće, teškoće senzorne obrade i integracije.