ODSJEK ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE DJECE RANE I PREDŠKOLSKE DOBI

U našem vrtiću se provode:

 • redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja i naobrazbe
 • programi za djecu predškolske dobi s teškoćama u razvoju

Redoviti cjelodnevni program predškolskog odgoja i naobrazbe provodi se u mješovitoj predškolskoj skupini uz integraciju djece s teškoćama i ostvaruje se kao desetsatni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi. Odgojno naobrazbeni rad u skupini provode odgajatelji u suradnji sa stručnim timom. Program je prilagođen na način da se u radu s djecom uvažavaju i poštuju individualne dječje sposobnosti i interesi. Poseban naglasak je na senzibilizaciji i uvažavanju različitosti.

Programi za djecu s teškoćama u razvoju ostvaruju se u dvije odgojno naobrazbene skupine:

 • skupina djece s višestrukim teškoćama
 • skupina djece s motoričkim i drugim teškoćama

Dijete u posebnim odgojno naobrazbenim skupinama stječe osnovne sposobnosti i vještine koje su nužne za daljnje uključivanje u odgojno obrazovne programe i život u zajednici. Odgojno naobrazbeni rad u skupini provode edukacijski rehabilitatori i odgajatelji u suradnji sa stručnim timom. Za svako dijete s teškoćama koje je uključeno u naš vrtić provodi se individualni edukacijsko rehabilitacijski program koji se bazira na individualnim potencijalima i potrebama djeteta. Posebnu važnost pridajemo integraciji djece te zadovoljenju potrebe za igrom, druženjem i komunikacijom s vršnjacima.

Stručni tim odsjeka za djecu predškolske dobi čine:

 • edukacijski rehabilitatori
 • odgajatelji
 • logoped
 • fizioterapeuti
 • psiholog
 • medicinska sestra
 • liječnici