Sjedište: Vidikovac 7, 52100 Pula / Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 / Telefonsko naručivanje: 9:30 – 13:00
052 223 594
info@dczr-veruda.hr

Odsjek za podršku djeci školske dobi integrirane u redovan sustav

Created with Sketch.

ODSJEK ZA PSIHOSOCIJALNU PODRŠKU DJECI ŠKOLSKE DOBI INTEGRIRANE U REDOVAN SUSTAV

Temeljem rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi u Školskom odsjeku našeg Centra pružaju se usluge psihosocijalne rehabilitacije i uključivanje učenika u redoviti sustav školovanja. Takav oblik usluga poklapa se s programom produženog stručnog postupka koji je propisan Pravilnikom o osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, za učenike s motoričkim oštećenjima integriranim u redovne osnovne škole, bilo da se školuju po redovnom programu uz individualizirane postupke, redovnom prilagođenom ili posebnom programu (čl.6).

https://prezi.com/kghpvvfkqu9c/skolski-odsjek/

Psihosocijalna rehabilitacija djece školske dobi uključenih u redoviti sustav školovanja

Individualni tretman edukacijskog rehabilitatora

Početkom školske godine, ali i tijekom godine po potrebi, provodi se razvojna procjena korisnika od strane edukacijskih rehabilitatora. Cilj procjene je s utvrđivanje inicijalnog stanja djeteta temeljem kojeg se izrađuje individualni re/habilitacijski program.

Odsjek pruža usluge razvojne procjene učenicima s motoričkim oštećenjima i blažim neuromotornim odstupanjima s područja cijele Istarske županije. Po pozivu škole mobilni stručni tim provodi opservaciju djeteta kroz individualan postupak i u razrednom odjelu. Na temelju rezultata, učiteljima i stručnoj službi škole daju se savjeti o načinu provođenja školskog programa, prilagodbi metoda, sadržaja i materijalne opreme škole.

Za svako dijete izrađuje se individualni edukacijsko-rehabilitacijski program koji sadrži, ovisno o potrebama učenika, čitav niz vježbi i postupaka kojima se potiče cjelokupan psihomotorni razvoj djeteta. U okviru individualnog tretmana sa učenicima se radi i na svladavanju sadržaja vezanih uz nastavno gradivo.

Cilj ovog tretmana je osamostaliti učenika u odgojno obrazovnom procesu uporabom specifičnih metoda kojima se ublažavaju posljedice vezane uz primarnu dijagnozu.

Kako su roditelji izuzetno važni i neizostavni suradnici u obrazovanju i cjelokupnoj re/habilitaciji svoga djeteta pružamo usluge individualnih razgovora i timskog savjetovanja cijele obitelji.

Cilj nam je pomoći roditelju da aktivno sudjeluje u odgoju,obrazovanju i rehabilitaciji svoga djeteta te da bude ravnopravan član tima u re/habilitacijskom procesu.

Uključivanju u redoviti sustav školovanja

Po potrebi stručni tim školskog odsjeka vrši edukaciju nastavnika i učitelja za sve pulske osnovne i srednje škole u kojima se školuju učenici sa cerebralnom paralizom i drugim motoričkim oštećenjima.

Edukacija mobilnog stručnog tima vrši se i za asistente u nastavi, učitelje, nastavnike i stručne suradnike svih onih škola u Istarskoj županiji koje su poslale svoje učenike na razvojnu procjenu u naš Centar.

Edukacijski rehabilitatori Odsjeka po pozivu sudjeluju i u radu učiteljskih vijeća za svakog pojedinog učenika, kao i u izradi IOPP-a za one škole koje nemaju stručnog suradnika edukacijsko-rehabilitacijskog profila.

Cilj nam je educirati nastavno osoblje koje će, našem korisniku i njihovom učeniku, školovanje učiniti optimalnim, tj. prilagođenom njegovim sposobnostima.

Tijekom školske godine organiziraju se i zajedničke radionice za učenike razrednih odjela škola koje naši korisnici polaze.

Ostale dnevne aktivnosti korisnika

Interesno kreativne aktivnosti provode se s ciljem opuštanja nakon učenja i re/habilitacije. Korisnici se uče kako kvalitetno provoditi slobodno vrijeme na kreativan i interesantan način. Potiče ih se na kreativno izražavanje kroz likovne i keramičke radionice. Niz aktivnosti provodi se u suradnji s radnim instruktorima Odjela i vanjskim suradnicima.

Pored edukacijsko-rehabilitacijskih programa koje provode edukacijski-rehabilitatori, Odsjek pruža uslugu grupnog, i po potrebi, individualnog rada psihologa. Svi su korisnici uključeni u medicinsku gimnastiku po Boobath konceptu kod NRT fizioterapeuta uz nadzor liječnika fizijatra. Program njege, hranjenja i zdravstvene edukacije provodi medicinska sestra uz pomoć njegovatelja. Za korisnike Odsjeka Centar osigurava usluge prijevoza od škole do Centra.