Sjedište: Vidikovac 7, 52100 Pula / Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 / Telefonsko naručivanje: 9:30 – 13:00
052 223 594
info@dczr-veruda.hr

Naslovna

Created with Sketch.

Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula javna je ustanova koja od 2000. djeluje kao dnevni centar

za rehabilitaciju djece, mladeži i odraslih osoba s teškoćama u razvoju.

Korisnici ove ustanove su djeca rane i predškolske dobi koja odstupaju u neuromotornom i

psihomotornom razvoju, djeca školske dobi s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju te odrasle

osobe s motoričkim i utjecajnim teškoćama u razvoju. Također obuhvaćena su djeca rane i

predškolske dobi s oštećenjem vida i sluha te djeca sa dodatnim senzornim oštećenjima. Višestruke

teškoće uključuju motoričke, kognitivne, komunikacijske te teškoće senzoričke integracije. Metodološki postupci i procedure vezani uz socijalne usluge.

Socijalne usluge pružaju se kroz svakodnevne i povremene programe.

Time se programi diferenciraju s obzirom na specifičnosti potreba djece kod kojih se različite vrste poteškoća javljaju izolirano ili udruženo: poteškoće u komunikaciji i govoru, motoričke poteškoće, teškoće senzorne obrade i integracije.

Pritom Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula djeluje i komplementarno u odnosu na druge

pružatelje usluga koje koriste pojedina djeca. Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula provodi i

program Rane intervencije te inter/transdisciplinarne procjene i savjetovanja.

Korisnike u rastu i razvoju prate stručni timovi Centra, a čine ih edukacijski rehabilitatori, logopedi, psiholozi, fizioterapeuti, radni instruktor, odgajatelji, medicinske sestre, vanjski stručni suradnici i roditelji kao partneri.

Uz suradnju s lokalnom zajednicom i institucijama, ovakav model rada s korisnicima pruža podršku obitelji, skraćuje roditeljima lutanje u pronalaženju stručne pomoći te pomaže u uključivanju u širu društvenu zajednicu.

[hoot_slider id=”579″]

Odgovori