ODLUKA O PONIŠTAVANJU NATJEČAJA

Na temelju članka 30. Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula (Ur. br. 341-01-6/15, od 01.12.2014) dana 08. travnja 2019.g. ravnateljica donosi: