Sjedište: Vidikovac 7, 52100 Pula / Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 / Telefonsko naručivanje: 9:30 – 13:00
052 223 594
info@dczr-veruda.hr

ODLUKA O PONIŠTAVANJU NATJEČAJA

Created with Sketch.

Na temelju članka 30. Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda – Pula (Ur. br. 341-01-6/15, od 01.12.2014) dana 08. travnja 2019.g. ravnateljica donosi: