Odluka o smanjenju cijene prodaje službenog vozila

Na temelju članka 8. Statuta Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda-Pula (Ur.br. 341-01-6/15, od 01.12.2014.) ravnateljica Centra dana 08. travnja 2019.g. donosi: