Sjedište: Vidikovac 7, 52100 Pula / Radno vrijeme: 7:00 – 15:00 / Telefonsko naručivanje: 9:30 – 13:00
052 223 594
info@dczr-veruda.hr

PRIMJENA MUZIKOTERAPIJE U RADU S OSOBAMA S RAZVOJNIM TEŠKOĆAMA I RANJIVIM SKUPINAMA – PRVI STUPANJ EDUKACIJE

Created with Sketch.